Typ usługi Cena usługi Uwagi
Podstawowe badanie optometryczne pod kątem doboru okularów --- zł Badanie refrakcji pod kątem doboru okularów (nie obejmuje korekcji pryzmatycznej)
Aplikacja miękkich soczewek kontaktowych --- zł Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych (sferycznych i torycznych); cena zawiera również parę soczewek próbnych oraz krótką wizytę kontrolna po 1-2 tygodniach od aplikacji oraz naukę zakładania i zdejmowania soczewek
Aplikacja miękkich soczewek kontaktowych (u pacjentów, którzy odbyli wcześniej badanie refrakcji w COTW) --- zł Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych (sferycznych i torycznych); cena zawiera również parę soczewek próbnych oraz krótką wizytę kontrolna po 1-2 tygodniach od aplikacji oraz naukę zakładania i zdejmowania soczewek
Rozszerzone badanie i diagnostyka optometryczna w stanach niezezowych --- zł Pomiar wady refrakcji, ostrości wzroku, ustawienia gałek ocznych, widzenia obuocznego, ruchomości gałek ocznych, akomodacji, itp., oraz określenie typu i mocy soczewek korygujących wadę, zaplanowanie terapii wzrokowej - jeżeli będzie konieczna
Rozszerzone badanie i diagnostyka optometryczna w złożonych zaburzeniach wzrokowych (zez, zaćma, oczopląs itp.) --- zł Pomiar wady refrakcji, ostrości wzroku, ustawienia gałek ocznych (kąt zeza), tłumienia, fiksacji, korespondecji siatk., stereopsji, ruchomości gałek ocznych, akomodacji, itp., oraz określenie typu i mocy soczewek korygujących wadę, zaplanowanie terapii wzrokowej
Nauka ćwiczeń wzrokowych pacjentów odbywających terapię domową --- zł Spotkanie przeznaczone dla pacjentów, którzy nie uczęszczają na sesje gabinetowe, ale odbywają trening domowy; Odbywa sie po badaniu rozszerzonym i ustalonej terapii. Nie ma możliwości zapisania sie na naukę ćwiczeń jeśli pacjent nie przeszedł wcześniej rozszerzonego badania optometrycznego; Spotkanie odbywa się w inny dzień niż badanie optometryczne
Rozszerzone badanie i diagnostyka optometryczna oraz nauka ćwiczeń domowych --- zł
(---)
Rozszerzone badanie optometryczne + nauka ćwiczeń domowych w tym samym dniu (dotyczy tylko wyjątkowych sytuacji, gdy dojazd do gabinetu jest większy niż 100 km), a pacjent w czasie rejestracji ustalił również termin na naukę ćwiczeń.
Trening widzenia (1 sesja VT 50 min) --- zł Jedna sesja (zazwyczaj raz na tydzień).
Indywidulana lub do 2 osób na jednego terapeutę - dla pacjentów powyżej 6 r.ż.; pacjenci dobierani są pod względem wieku i swoich możliwości.
Indywidualna (1 terapeuta na 1 pacjenta) - dla dzieci do 6 r.ż. lub pacjentów ze specyficznymi problemami: oczopląs, głębokie słabowidzenie, autyzm, znaczne ADHA itp.).
Trening widzenia (1 sesja VT trwająca między 60 a 90 min) --- zł Zazwyczaj 1-2 razy na tydzień, dedykowana dla osób dorosłych, młodzieży, lub pacjentów z zab.neurologicznymi, zajęcia odbywają się indywidulanie lub grupowo (1 do 3 pacjentów z jednym terapeutą), zależnie od typu zaburzenia.
Trening widzenia (1 sesja VT 50 min w sobotę) --- zł Sesja odbywająca się w sobotę (co najmniej 2 razy na miesiąc), umawiana w wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z terapeutą.
Trening widzenia (1 sesja VT 60-90 min) --- zł Jedna sesja na miesiąc(dedykowana dla osób dojezdnych)
Karnet VT (cykl 12 sesji VT, każda sesja po 50 min + wizyta kontrolna po odbytym cyklu) --- zł
(12 x --- zł)
oszczędność ---zł
Karnet zawiera: 12 sesji VT + kontrolę u prowadzącego specjalisty mającą na celu podsumowanie cyklu ćwiczeń i zaplanowanie dalszej terapii/postępowania. Karnet ważny 14 tygodni (z możliwością odrabiania sesji w innym terminie w przypadku choroby lub innej istotnej zgłoszonej wcześniej przyczyny nieobecności).
Kontrola po cyklu ćwiczeń gabinetowych (ok. 30 min) --- zł Kontrola i ocena postępów terapii gabinetowej odbywająca się po cyklu ćwiczeń, pozwalająca określić dalszy kierunek postępowania. Zwykle odbywa się na koniec każdego cyklu ćwiczeń ( w ciągu 1-2 tygodni od zakończenia cyklu, w wyjątkowych sytuacjach do miesiąca).
Wizyta kontrolna odbywająca się do 2 mies. od badania --- zł Cena zależna od pomiarów jakie muszą być wykonane
Wizyta kontrolna pacjentów odbywających terapię domową (odbywająca się powyżej 2 mies.) --- zł Cena zależna od pomiarów jakie muszą być wykonane
Wizyta kontrolna pacjentów nieodbywających terapii widzenia --- zł Cena zależna od pomiarów jakie muszą być wykonane
Zniżka rodzinna na rozszerzone badanie optometryczne ---zł za drugą i kolejną osobę Zniżka na badanie optometryczne na drugą i kolejną osobę z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo), jeżeli badania te odbywają się w ten sam dzień (pod rząd).