Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej (COTW) specjalizuje się w badaniu i diagnostyce optometrycznej zaburzeń widzenia jedno- i obuocznego (zaburzenia akomodacji, wergencji, ruchów oczu, niedowidzenia, zez, problemy z czytaniem itp.). W przypadku nieprawidłowości w funkcji widzenia prowadzimy terapię wzrokową (Optometric/Behavioral Vision Therapy), która ma na celu usprawnienie lub przywrócenie prawidłowego procesu widzenia.

Dodatkowo świadczymy podstawowe usługi optometryczne w zakresie badania refrakcji (wad wzroku) oraz doboru odpowiedniej korekcji soczewkami okularowymi, kontaktowymi lub pryzmatycznymi.

Diagnostyką optometryczną i przygotowaniem terapii w COTW zajmują sie wyłączenie dyplomowani optometryści (często we wpółpracy z lekarzami okulistami), których kwalifikacje można potwierdzić na stronie Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii (PTOO).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół COTW