Kim jest optometrysta?
To specjalista systemu ochrony zdrowia praktykujący w zakresie badania wad refrakcji i zaopatrzania w pomoce wzrokowe. Zajmuje się on także diagnozą i terapią w zaburzeniach widzenia.
W COTW pracują specjaliści dziedziny optometrii, którzy ukończyli studia wyższe kierunkowe i stale poszerzają swoją wiedzę na kursach, szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Jakie są zadania zawodowe optometrysty?

W gabinecie optometrysty przeprowadza się:
- badanie ostrości wzroku do dali i bliży wzrokowej
- badania mające na celu określenie wady refrakcji i dobór odpowiedniej korekcji okularami lub soczewkami kontaktowymi
- badania mające na celu określenie zaburzeń widzenia jedno i obuocznego takich jak zaburzenia akomodacji, wergencji, ruchów oczu, niedowidzenia, ekscentrycznej fiksacji i zeza
- dobór pomocy dla słabowidzących
- trening wzrokowy mający na celu przywrócenie sprawności procesu widzenia u osób dorosłych i dzieci

Ważne!
W badaniach tych nie stosuje się środków farmakologicznych ani urządzeń wymagających ingerencji w oko.

Jeśli widzisz potrzebę badania wzroku u swojego dziecka lub sam poszukujesz specjalisty, który właściwie oceni funkcjonowanie twojego układu wzrokowego i dobierze najlepszą korekcję, umów się na wizytę w Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej.

Umów się na wizytę Pierwsza wizyta dziecka u optometrysty.

Dziecko przyjmowane na pierwsze badanie optometryczne powinno mieć wypis z aktualnymi wynikami badania okulistycznego ze względu na fakt, że podczas badania optometrycznego sprawdzane są inne parametry wzrokowe, niż te wchodzące w skład badania okulistycznego. Badanie okulistyczne obejmuje ocenę budowy i zdrowia narządu wzroku oraz wyznaczenie wady refrakcji po porażeniu akomodacji.
Jeśli mały pacjent jest pod stałą kontrolą okulisty niezbędne jest dostarczenie wyników badań okulistycznych (wypis karty pacjenta/ ksero karty pacjenta/ opis okulistyczny).

Pierwsza wizyta osoby dorosłej u optometrysty.

Osoba dorosła przyjmowana na pierwsze badanie optometryczne nie ma obowiązku odbycia wcześniejszego badania okulistycznego. Jeśli wywiad lub uzyskane podczas badania optometrycznego wyniki będą sugerowały zmiany patologiczne oka lub inne nieprawidłowości, pacjent skierowany zostanie na dalszą diagnozę do lekarza okulisty lub lekarza innej specjalności.