dr hab. n. med. prof. UAM
Anna Przekoracka-Krawczyk
mgr Monika Wojtczak mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak mgr Olga Romanowska mgr Dorota Maciaszek Alicja Janowska

dr Anna Przekoracka-Krawczyk

Optometrysta (NO03204) – profesor UAM, doktor habilitowany nauk medycznych, doktor biofizyki.

Wykształcenie

      W roku 2001 ukończyła studia licencjackie w specjalności Optyka Okularowa, a w roku 2003 zdobyła tytuł zawodowy magistra w specjalności Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie biofizyka na tym samym uniwersytecie, a w 2020 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Laboratorium Fizyki Widzenia UAM w Poznaniu oraz w Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z Widzenia Obuocznego, Terapii Widzenia oraz Optometrii Pediatrycznej.


Doświadczenie i zainteresowania naukowe

      Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM (obecnie Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii) w Poznaniu oraz pracownik naukowy w Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu. W zakresie jej zainteresowań naukowych leżą: sensoryczno-motoryczne aspekty zaburzeń widzenia obuocznego i niedowidzenia; elektrofizjologia procesu sumowania obuocznego i supresji międzyocznej, neurofizjologia ruchów oczu; integracja przestrzennej uwagi wzrokowo-słuchowej; progresja krótkowzroczności; problemy wzrokowe u dzieci przedwcześnie urodzonych, a także terapia widzenia oraz nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja mózgu (TMS, TDCS).

      Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych w tym większość o zasięgu międzynarodowym, a także współautorem rozdziału o układzie wzrokowym w podręczniku akademickim Biofizyka. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach.


      Swoje doświadczenie naukowe zdobywała współpracując przez wiele lat z Pracownią Elektrofizjologii WSFiZ w Warszawie, a także na stażach zagranicznych między innymi w Laboratory for Transcranial Magnetic Stimulation, University of Ulm, Department of Clinical Neurophysiology, University of Göttingen, czy w UCL Institute of Child Health, London; Institute of Cognitive Neuroscience, Department of Psychology, University College London. Współpracuje naukowo z ośrodkami krajowymi między innymi z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu; z Katedrą Psychologii Poznawczej WSFiZ w Warszawie oraz z uniwersytetami zagranicznymi takimi jak Aston University; RomaTre University czy Boca Milano University.Doświadczenie zawodowe

      Doświadczenie zawodowe z zakresu optometrii zdobywała pracując jako optometrysta w gabinetach optometrycznych w Poznaniu, w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz w Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM, którego również kierownikiem. Zajmowała się tam specjalistycznymi badaniami dorosłych i dzieci, korekcją złożonych wad wzroku, a także terapią widzenia. Od kilku lat pracuje również w Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej COTW w Poznaniu, którego jest założycielem, specjalizując się głównie w optometrii pediatrycznej w stanach zezowych, niedowidzeniu, zaćmie wrodzonej, oczopląsie, problemach akomodacyjno-wergencyjnych, a także w neurooptometrii. Jest jednym z pionierów optometrycznej terapii widzenia (OVT - optometric vision therapy) w Polsce, a wiedzę w tym zakresie zdobyła poprzez pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kursach zakresu OVT prowadzonych przez specjalistów najwyższej klasy z USA i Europy. Prowadzi również badania naukowe nad efektywnością OVT w stanach zezowych niedowidzeniu i u pacjentów neurologicznych.

      Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO); College of Optometrists in Vision Development (COVD); Komisji Etyki PTOO oraz Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki i Optometrii (ŚKAOiO).

Spis publikacji i konferencji w PDF


dr Paulina Pyżalska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz Podyplomowego Studium Optometrii i Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej – kierunek optometria.
Ukończyła kurs terapii widzenia na UAM, a także wszystkie poziomy kursu Vision Therapy organizowanego przez PTOO, prowadzonego przez prof. W.C.Maples'a.
Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi jako instruktor rekreacji ruchowej.
Obecnie pracuje jako wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz optometrysta (NO 11110) - dobierając korekcję okularową oraz soczewki kontaktowe, a także diagnozując zaburzenia widzenia obuocznego i prowadząc trening wzrokowy.
Interesuje się rolą zaburzeń wzrokowych w specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.


Paulina Pyżalska

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

optometrysta, kontaktolog

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Beuth-Hochschule für Technik w Berlinie oraz Salus University na Pennsylvania College of Optometry w Stanach Zjednoczonych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku Optometria, pracownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii na UAM w Poznaniu.

Posiada wieloletnią praktykę w gabinetach kontaktologicznych w Polsce oraz na stażach zagranicznych:

1. Optometria kliniczna w Salus University, College of Optometry w Stanach Zjednoczonych

2. Soczewki kontaktowe, słabowidzenie oraz optometria pediatryczna w Oxford Radcliff Hospital, Oxford w Wielkiej Brytanii

Więcej w PDF


Sylwia Kropacz-Sobkowiak

mgr Monika Wojtczak

optometrysta, optyk okularowy

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doktorant w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).
Dobiera korekcję okularową, soczewki kontaktowe oraz pryzmaty. Diagnozuje oraz prowadzi terapię zaburzeń widzenia obuocznego.


Monika Wojtczak

mgr Olga Romanowska

optyk okularowy, optometrysta

Ukończyła dwa kierunki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
1) Biofizyka (specjalność: optyka okularowa)
2) Optometria.

Oprócz samego studiowania udzielała się też w Kole Naukowym Optyki i Optometrii (KNOO).
Kontynuuje naukę, dąży do zostania ortoptystką.
Cały czas doszkala się na kursach zawodowych czy konferencjach, m.in. ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego, co umożliwia jej badanie osób głuchoniemych, oraz kurs językowy CAE.
Płynna znajomość języka angielskiego pomaga jej w pracy z pacjentami z zagranicy.
Praktykuje w prywatnym gabinecie optometrycznym, aplikuje soczewki kontaktowe, posiada kilkuletni staż jako terapeuta wzroku osób dorosłych i dzieci.

Szczególnie interesuje ją optometria behawioralna oraz wpływ zaburzeń neurologicznych na układ wzrokowy.


Olga Romanowska

mgr Dorota Maciaszek

optometrysta

Absolwentka Podyplomowego Studium Optometrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Optometrysta i terapeuta widzenia. Interesuje się korelacją zaburzeń wzrokowych z zaburzeniami integracji sensorycznej, a także terapią wzrokowa w jednoocznej i obuocznej bezsoczewkowości u dzieci.
Założycielka Wydawnictwa Oculino wspierającego rozwój widzenia dzieci.


Dorota Maciaszek

Alicja Janowska

pedagog specjalny, terapeuta wzroku

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalizacją opiekuńczą-wychowawczą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów magisterskich, na tym samym wydziale, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Terapeuta wzroku wyszkolony w Centrum Optometrii i Terapii (COTW). Interesuje się terapią i rehabilitacją osób niewidomych oraz niedowidzących, a także rolą widzenia obuocznego i akomodacji w procesie uczenia się.


Alicja Janowska

mgr Michalina Kątowska

Optometrysta NO18208, optyk okularowy, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).
Pracę magisterską napisała na temat aktywności mózgu u osób z niedowidzeniem.
W okresie studiów przez ok. 2 lata zdobywała doświadczenie w zakresie badań optometrycznych i terapii widzenia w Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej (COTW) w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje w charakterze terapeuty wzroku.
Pracuje również jako optometrysta w gabinecie przy jednym z salonów optycznych.


Michalina Kątowska