Anna Przekoracka-Krawczyk Paulina Pyżalska Monika Wojtczak Sylwia Kropacz-Sobkowiak Olga Romanowska Dorota Maciaszek Michalina Kątowska

dr Anna Przekoracka-Krawczyk

Optometrysta (NO03204) – magister optometrii; optyk okularowy; doktor biofizyki w zakresie optometrii; adiunkt w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydziału Fizyki Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracownik naukowy w Pracowni Neuronauki i Fizyki Widzenia, Centrum NanoBioMedycznego UAM.
Specjalizuje się w zaburzeniach funkcji wzrokowych wynikających z nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych (zezy ukryte i jawne), dysfunkcji akomodacji, konwergencji, nieprawidłowego widzenia obuocznego, niedowidzenia, problemów wzrokowych w czytaniu, zajmując się również usprawnianiem widzenia w złożonych stanach takich jak zaćma wrodzona, oczopląs lub wzrokowe zaburzenia neurologiczne.
Wykonuje badania optometryczne i pełną diagnostykę optometryczną mającą na celu: (1) dobranie odpowiedniej korekcji wady wzroku (okularami lub soczewkami kontaktowymi), (2) usprawnienie widzenia poprzez ćwiczenia wzrokowe (Optometric Visual Therapy - OVT).
Podczas pracy z pacjentem współpracuje z lekarzami okulistami, neurologami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami i terapeutami integracji sensorycznej.
Jest jednym z pionierów OVT w Polsce, a wiedzę w tym zakresie zdobyła poprzez pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kursach zakresu VT prowadzonych przez specjalistów najwyższej klasy z USA i Europy. Jest w stałym kontakcie z specjalistami w zakresie VT (w tym prof. WC Maplesem), z którymi regularnie konsultuje trudniejsze przypadki.
Jest wykładowcą na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, prowadząc zajęcia z Widzenia obuocznego, Terapii widzienia, Optometrii pediatrycznej, Metod neurofizycznych badania mózgu oraz Percepcji wzrokowej z neuronauką.
W pracy naukowej zajmuje się badaniami neurofizjologicznymi związanymi z widzeniem obuocznym, ruchami oczu, zezami, niedowidzeniem, zaburzeniami motorycznymi, uczeniem się motorycznym, rozwojem widzenia u dzieci, jak i metodami neurostymulacji mózgu w zaburzeniach wzrokowych. Jest autorem kilkunastu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym, a wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych.
Jest członkiem: Polskiego Towarzysta Optometrii i Optyki (PTOO), Collage of Optometrists in Vision Development (COVD), Inicjatywy-Krajowy Samorząd Optometrystów (IKSO) oraz Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii (ŚKAOOiO).

Spis publikacji i konferencji w PDF


dr Paulina Pyżalska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz Podyplomowego Studium Optometrii i Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej – kierunek optometria.
Ukończyła kurs terapii widzenia na UAM, a także wszystkie poziomy kursu Vision Therapy organizowanego przez PTOO, prowadzonego przez prof. W.C.Maples'a.
Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi jako instruktor rekreacji ruchowej.
Obecnie pracuje jako wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz optometrysta (NO 11110) - dobierając korekcję okularową oraz soczewki kontaktowe, a także diagnozując zaburzenia widzenia obuocznego i prowadząc trening wzrokowy.
Interesuje się rolą zaburzeń wzrokowych w specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.


Paulina Pyżalska

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

optometrysta, kontaktolog

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Beuth-Hochschule für Technik w Berlinie oraz Salus University na Pennsylvania College of Optometry w Stanach Zjednoczonych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku Optometria, pracownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii na UAM w Poznaniu.

Posiada wieloletnią praktykę w gabinetach kontaktologicznych w Polsce oraz na stażach zagranicznych:

1. Optometria kliniczna w Salus University, College of Optometry w Stanach Zjednoczonych

2. Soczewki kontaktowe, słabowidzenie oraz optometria pediatryczna w Oxford Radcliff Hospital, Oxford w Wielkiej Brytanii

Więcej w PDF


Sylwia Kropacz-Sobkowiak

mgr Monika Wojtczak

optometrysta, optyk okularowy

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doktorant w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).
Dobiera korekcję okularową, soczewki kontaktowe oraz pryzmaty. Diagnozuje oraz prowadzi terapię zaburzeń widzenia obuocznego.


Monika Wojtczak

mgr Olga Romanowska

optyk okularowy, optometrysta

Ukończyła dwa kierunki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
1) Biofizyka (specjalność: optyka okularowa)
2) Optometria.

Oprócz samego studiowania udzielała się też w Kole Naukowym Optyki i Optometrii (KNOO).
Kontynuuje naukę, dąży do zostania ortoptystką.
Cały czas doszkala się na kursach zawodowych czy konferencjach, m.in. ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego, co umożliwia jej badanie osób głuchoniemych, oraz kurs językowy CAE.
Płynna znajomość języka angielskiego pomaga jej w pracy z pacjentami z zagranicy.
Praktykuje w prywatnym gabinecie optometrycznym, aplikuje soczewki kontaktowe, posiada kilkuletni staż jako terapeuta wzroku osób dorosłych i dzieci.

Szczególnie interesuje ją optometria behawioralna oraz wpływ zaburzeń neurologicznych na układ wzrokowy.


Olga Romanowska

mgr Dorota Maciaszek

optometrysta

Absolwentka Podyplomowego Studium Optometrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Optometrysta i terapeuta widzenia. Interesuje się korelacją zaburzeń wzrokowych z zaburzeniami integracji sensorycznej, a także terapią wzrokowa w jednoocznej i obuocznej bezsoczewkowości u dzieci.
Założycielka Wydawnictwa Oculino wspierającego rozwój widzenia dzieci.


Dorota Maciaszek

mgr Michalina Kątowska

Optometrysta NO18208, optyk okularowy, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).
Pracę magisterską napisała na temat aktywności mózgu u osób z niedowidzeniem.
W okresie studiów przez ok. 2 lata zdobywała doświadczenie w zakresie badań optometrycznych i terapii widzenia w Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej (COTW) w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje w charakterze terapeuty wzroku.
Pracuje również jako optometrysta w gabinecie przy jednym z salonów optycznych.


Michalina Kątowska