Co to jest Optometryczna Terapia Widzenia?

Optometryczna Terapia Widzenia (optometric vision theraphy, OVT) pozwala na przywrócenie właściwego funkcjonowania układu wzrokowego. Terapia ma na celu usprawnienie tych funkcji wzrokowych, których nie da się poprawić przez korekcję okularową, korekcję soczewkami czy operację. Ma ona silne podłoże naukowe i integruje wiedzę na temat zaburzeń wzrokowych, procesu widzenia jedno i obuocznego oraz integracji wzrokowo-ruchowej. Program terapii Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej opiera się na programach terapii stosowanych w USA i poparty jest wieloletnim doświadczeniem dr Anny Przekorackiej-Krawczyk , we współpracy z ośrodkami i specjalistami z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Komu jest dedykowana Optometryczna Terapia Widzenia?

Skierowana jest do każdej osoby, bez względu na wiek, która zgłasza dolegliwości ze strony układu wzrokowego.
Pacjentami naszego Centrum Optometrii i Terapii Wzrokowej są osoby, u których zaobserwowano zaburzenia i dolegliwości takie jak:

• zez, czyli stałe lub okresowe „zbaczanie” któregoś z oczu
• przymykanie któregoś z oczu w pełnym słońcu
• częste mrużenie lub pocieranie oczu
• przybliżanie się do oglądanych przedmiotów, telewizora lub czytanych treści
• szybkie męczenie się przy pracy z bliska, niechęć do nauki, bóle głowy przy czytaniu/nauce
• oczopląs
• neurologiczne zaburzenia widzenia np. podwójne widzenie, ubytki w polu widzenia
• dziecko przeszło zabieg usunięcia zaćmy wrodzonej lub dotknięte jest inną patologią gałek ocznych, które spowodowało obniżenie ostrości wzroku na jednym lub obojgu oczach